Nabídka služeb

Účetnictví

Účetnictví
 • zpracování správného a úplného účetnictví dle předpisů
 • řízení nákladů společnosti, a to i s rozpadem na střediskové účtování (místo vzniku, sledování, ovlivňování, odpovědnost za náklady)
 • zavedení a nastavení controllingového systému
 • nastavení a zavedení manažerského účetnictví z účetního systému

Daňové poradenství

Daňové poradenství
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň, daň z nemovitostí
 • daňová optimalizace

Finanční poradenství

finanční poradenství
 • finanční řízení podniku – Cash Flow
 • tvorba a kontrola finančních plánů společnosti resp. středisek
 • správa a vymáhání pohledávek
 • sestavení finančních analýz, kalkulací, rozborů a sledovacích ukazatelů (jsou např. nastaveny správně prodejní ceny?)
 • zhodnocení výnosnosti obchodního případu
 • zhodnocení finančních prostředků

Ekonomické poradenství

ekonomické poradenství
 • metodické řízení mezd a odměňování (řízení podřízených a motivace, nastavení odměňování, prémiové řády)
 • zpracování vnitřních předpisů, směrnic a postupů
 • pomoc při zpracování informační soustavy společnosti (oběh dokladů, evidence, zpracování)

Ekonomicko-organizační poradenství

ekonomicko-organizační poraddenství
 • interní audit ekonomických procesů
 • uzavírání pracovně právních a obchodních smluv
 • zpracování vstupní analýzy při implementaci informačních systémů

Vedení a zpracování kompletního účetnictví

vedení účetnictví
 • vedení účetnictví dodavatelským způsobem, vč. účetní uzávěrky a zpracování daňových přiznání
 • metodická pomoc při nastavení systému vedení účetnictví
 • zastoupení v daňovém řízení
 • odklad podání přiznání k dani z příjmů

Převody lékařské praxe na s.r.o.

provoz lékařské praxe jako podnikající fyzická osoba nemusí být vždy ten nejlepší způsob

 • příprava podkladů pro založení lékařské praxe
 • zajištění získání oprávnění k poskytování zdravotnických služeb
 • jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a převod úhradových smluv
 • právní poradenství a zajištění dokumentace k převodu majetku
 • daňová optimalizace převodu lékařské praxe
 • zajištění účetních souvislostí